Izolácia stavieb proti radónu

Všetky zemné hydroizolačné fólie systému Fatrafol môžu pri dodržaní určitých podmienok realizácie plniť funkciu protiradónovej izolácie: FATRAFOL 803 , 803/V, 813/VS, EKOPLAST 806 ...
Ide najmä o podmienky bezchybnej vzduchotesnej realizácie izolácie vrátane všetkých prestupov.

Ako pomôcka pre orientačné navrhnutie hrúbky izolácie je v konštrukčno technologickom predpise FATRAFOL-H graf s maximálnymi koncentráciami radónu v podloží pre jednotlivé typy a hrúbky fólii kedy ešte fólia vyhovuje ako bariéra proti prenikaniu radónu do budovy. ( počítané pre nepodpivničenú miestnosť s výškou 2,60m).

Ako je z grafu zrejmé v prípade hydroizolácii FATRAFOL určuje hrúbku izolácie najmä hydrofyzikálne namáhanie stavby a tvoria teda výbornú protiradónovú bariéru.

 

Radón pomôcka

 

Všetky potrebné technické dokumenty si môžete stiahnúť na oficiálnej stránke www.fatrafol.sk

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať