Mechanický kotvené strechy

Stabilizácia povlakovej krytiny je realizovaná mechanickým kotvením k podkladu. Je to najbežnejší systém stabilizácie hlavne pre ľahké strešné konštrukcie a rekonštruované strechy, kde by statika konštrukcie neumožňovala použiť stabilizáciu priťažením.

Súčasťou systému je široký sortiment kotviacich prvkov pre rôzne druhy podkladov. Podmienkou použitia mechanického kotvenia je súdržný podklad, kde kotviace prvky dosahujú požadovanú únosnosť.

Dôležitosť výberu vhodného kotviaceho prvku je treba venovať hlavne pri rekonštrukcii striech prevedením ťahovej skúšky, ktorá stanový vhodný kotviaci prvok pre konkrétnu strechu. Vykonanie ťahovej skúšky vieme zabezpečiť prostredníctvom našich regionálnych technikov.

  • nízke zaťaženie nosnej konštrukcie
  • rýchla a ekonomická realizácia
  • výhodné použitie pri vysokých budovách a veľkých halách
Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať