Vegetačné zelené strechy a terasy

V dnešnej dobe jedným z najpreferovanejších spôsobom stabilizácie povlakovej krytiny pred účinkami vetra je stabilizácia priťažením.

Priťažovaciu vrstvu tak zvyčajne tvorí zásyp z riečneho štrku alebo betónová dlažba na terčoch alebo drevený rošt pri pochôdznej úprave. Ekologicky a esteticky je najpreferovanejším variantom je priťaženie striech vrstvou vegetácie, čo nám ponúka nový rozmer funkčného využitia strechy.

Podľa typu a hrúbky vegetácie tak môžeme realizovať extenzívnu, alebo intenzívnu strechu. Kombináciou zaštrkovaných, vegetačných a dláždených striech a terás tak vieme vytvoriť dôležitú zložku architektonického a funkčného dotvorenia objektu. Pre tento typ striech sú vhodné PVC fólie Fatrafol, ktoré majú tzv. FLL atest proti prerastaniu koreňov rastlín.

Hydroizolácia zelených (vegetačných) striech

Jedným z rastúcich trendov, ktorý sa i u nás teší stále väčšej obľube, sú tzv. „Zelené strechy". Zeleň na strešných konštrukciách má mnoho priaznivých funkcií.
Strechy s vegetačným porastom vhodne regulujú odvodňovanie mestských aglomerácií, najmä priemyselných a obchodných zón. Tento fakt je zaujímavý najmä u veľkých plôch, zasahujúcich významným spôsobom do pôvodnej krajiny a meniacich jej odvodňovacie pomery. Pôdny substrát s vegetáciou dokáže zachytiť až 90 objemových percent vody.

Pozitívne funkcie zelených striech:
Dôležitou funkciou je zlepšenie tepelnej izolácie objektu. Vďaka vzduchovým medzerám a mikrobiálnym pochodom v zemine môže zelená strecha zlepšiť tepelnú stabilitu priestoru až o 25%. Za zmienku stojí aj estetická funkcia, ktorá pozitívne mení vzhľad mesta a vznikajú tak nové relaxačné zóny.
Nesmieme zabudnúť ani na hygienické funkcie v podobe zachytávania lietajúceho prachu, absorpcia oxidu uhličitého a zníženie hladiny hluku až o 40 decibelov. V neposlednej rade je tu i ekonomický efekt. Nielen že je možné zelenou strechou ušetriť peniaze za energie, vegetačný porast najviac chráni funkcionalitu strechy a zvýši životnosť izolácie až o dvojnásobok.

Extenzívna strešná zeleň
Ide o nenáročnú zeleň, ktorá sa vyvíja a regeneruje sama. Celková výška vegetačného substrátu je približne 60 až 150 mm, podľa vybraných rastlín. Tieto strechy nie sú určené na pohyb osôb. Extenzívnu zeleň možno použiť na plochej streche so sklonom od 2 % i šikmej streche so sklonom až do 30°.Jej údržba je minimálna (1 až 2 krát do roka). Pri tomto type vegetačnej strechy sa zaťaženie pohybuje od 90 do 200 kg/m2 (mokrý substrát). Extenzívne strechy možno realizovať s relatívne nízkymi nákladmi. Pochôdznym typom je jednoduchá intenzívna zeleň, s hmotnosťou zemného substrátu od 150 – 300 kg/m2.

Intenzívna strešná zeleň
Má väčšiu výšku zemného substrátu. Na výber vegetácie (trávnaté plochy , kríky, stromy) sa kladú vyššie nároky. Zemný substrát je spravidla vyšší ako 300 mm. Tento typ zelene umožňuje rekreačný pobyt, vyžaduje si však odbornú starostlivosť. Plošná hmotnosť vegetačného súvrstvia sa pohybuje od 200 do 500 kg/m2, môže však byť aj vyššia. Spád strechy môže byť nízky (aj 1 %), aby sa voda lepšie zadržiavala.

Ako ochrana hydroizolačnej fólie sa používajú viaceré materiály: štrkový násyp, dlažba, vegetácia a voda.

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať