Pochôdzne strechy a balkóny

V prípade, kedy nemožno použiť ako pochôdznu vrstvu balkónu napr. betónovú dlažbu či už zo statických, alebo priestorových dôvodov, je možné v použitím špeciálnej fólie vytvoriť v jednej pracovnej operácii súčasne hydroizoláciu aj pochôdznu vrstvu. Hydroizolačná fólia Fatrafol 810 vyrábaná v niekoľkých farebných variantách, je na hornom povrchu tvorená priestorovým dezénom a umožňuje priamy pohyb osôb bez nutnosti inštalácie ďalších vrstiev. Jednotlivé detaily na strechách sú izolované fóliou Fatrafol 804, ktorá nemá sklotextilnú mriežku a tak je manipulácia s ňou oveľa jednoduchšia.

Jedná sa tak o zaujímavú a ekonomickú variantu k štandardným riešeniam balkónov s pochôdznou vrstvou z keramickej, alebo betónovej dlažby, dreveného roštu apod.. Túto fóliu je taktiež možné využiť k realizácii pochôdznych koridorov na strechách, umožňujúcim prístup k rôznym technologickým zariadeniam.

Hydroizolácia balkónov a terasy

Konštrukcie balkónov a terás patria medzi najviac zaťažované miesta budov. Je to extrémne namáhaná plocha s veľmi malým sklonom a so skladbou vrstiev, ktoré sú navzájom pevne spojené – tzn. veľmi výrazne sa navzájom ovplyvňujú. S skladba musí byť preto zhotovená tak, aby bola schopná dlhodobo zvládať extrémne zaťaženia, ktoré na ňu pôsobia: veľké výkyvy teplôt (od -30 °C do +60 °C), vlhko (tlak vodných pár), mráz (rozmŕzanie, rozpínanie ľadu) a mnoho ďalších. Izolácia balkóna resp. terasy proti vode je vytvorená podobnou technológiou a postupom ako izolácia samotnej strechy. Pri riešení balkónov a terás je nutné mať správne vyspádovanú plochu. Spádovanie je možne vykonať pomocou betónového poteru alebo tepelnej izolácie. Po správnom vyspádovaní môžeme položiť hydroizolačnú fóliu s dôrazom na:

  • dostatočne veľké a prístupné vpusty, ktorými bude odtekať dažďová voda
  • tesné napojenie hydroizolácie na vpusty
  • detaily napojenia hydroizolácie na obvodovú stenu a detaily ukončenia okraja terás.
Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať