Podrezávanie rodinných domov, hydroizolácie, Ren, s.r.o.

 |


Fatrafol Mapei


Hydroizolačné fólie, stierky a podrezávanie muriva
(rodinných domov, podnikateľských objektov, verejných budov, atď.)REN, s.r.o. je stavebná spoločnosť fungujúca od roku 1996 s predmetom činnosti - rekonštrukcie budov so zvláštnym zameraním na sanáciu muriva rodinných domov, podnikateľských objektov, verejných budov, atď.
V roku 2004 sme rozšírili svoje služby o montáž hydroizolačných stierok a hydroizolačných fólií PVC a TPO, ktorých hlavným zameraním sú:


  • -komplexné riešenia hydroizolácií a tepelných
      izolácií plochých striech
  • - zelené (vegetačné) strechy
  • - terasy a balkóny
  • - spodné stavby proti tlakovej vode a radónu
  • - stavby proti ropným produktom
  • - jazierka, rybníky a vodojemy


Hydroizolačné fólie FATRAFOL

Spoločnosť FATRA a.s. je výrobcom hydroizolačných fólií z mäkčeného PVC, ktorými je možné pokryť požiadavky na izolácie vo všetkých oblastiach stavebníctva. V tomto majú naši pracovníci dlhoročné skúsenosti. Súčasťou našich prác je aj zatepľovanie plochých striech s tvrdeným expandovaným polystyrénom, príp. minerálnou vlnou. Hrúbku tepelnej izolácie pri rekonštrukciách navrhujeme v spolupráci s naším dodávateľom tepelných izolácií s ohľadom na pôvodnú skladbu strešného plášťa. Systém FATRAFOL je bezúdržbový, to znamená, že nie je potrebná ďalšia údržba, resp. náter poplastovaných atikových a okapových plechov a hydroizolačnej fólie. Na strešné hydroizolácie poskytujeme 10 – ROČNÚ ZÁRUKU. Minimálnu životnosť uvádza výrobca po dobu jednej generácie.

Podrezávanie rodinných domov

Sanácia muriva budov sa vykonáva dvoma spôsobmi:

  • mechanické riešenie
  • chemické riešenie

Naša spoločnosť vykonáva sanáciu už len mechanickým riešením.

Mechanické riešenie:

Predstavuje vkladanie hydroizolácie na vopred určené miesto v murive. Hydroizolácia zabraňuje prenikaniu vlhkosti do muriva. Najčastejším spôsobom je podrezávanie muriva.

Prečo podrezávanie muriva?

Po niekoľko ročnej skúsenosti s oboma spôsobmi odstraňovania vlhkosti sme sa rozhodli využívať už len metódu mechanického riešenia so zameraním na podrezávanie rodinných domov. Je to technicky najúčinnejší spôsob zbavenia sa nadbytočnej vlhkosti v murive, keďže ide o priame oddelenie steny od podlahy pomocou podrezania a vloženia špeciálnej fólie a následne zaistenie muriva statickými klinmi. Chemické riešenie sa v mnohých prípadoch ukázalo ako málo efektívne a dočasné.

Vo firme pracuje 10 skúsených pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti projekcie, poradenstva a nakoniec i montáže hydroizolácií.

Našim prvoradým cieľom je spokojnosť zákazníka.